จัดกรุ๊ปส่วนตัวหรือกรุ๊ปเหมา (Incentive Group / Private Group)

จัดกรุ๊ปส่วนตัวหรือกรุ๊ปเหมา (Incentive Group / Private Group) คือ การท่องเที่ยวตามความประสงค์ของลูกค้า หรือผู้ว่าจ้าง เป็นการเดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ อาจจะเป็นในรูปแบบการท่องเที่ยวของ องค์กร,หน่วยงาน,บริษัท,ครอบครัว หรือ เพื่อนฝูง โดยไม่มีคนนอกเข้ามาร่วมในการเดินทางด้วย…ลูกค้าสามารถแจ้งเส้นทางที่อยากไป กำหนดวันเดินทางเองได้ หรือแม้กระทั่ง รีเควส ในเรื่อง ระดับของที่พัก สายการบิน คุณภาพอาหาร ตลอดจน สถานที่ท่องเที่ยวตามความต้องการของลูกค้าได้เลยค่ะ (อาจเป็นการท่องเที่ยวและสอดแทรกกิจกรรมที่ดูงานให้สอดคล้องกับองค์กรก็ได้)

  •  ราคาสูงกว่าจอยทัวร์ แต่คุณภาพทัวร์สามารถควบคุมได้ ตามงบประมาณและความต้องการของลูกค้า
  • ไกด์และหัวหน้าทัวร์ที่บริการเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของบริษัท หรือ ออกทัวร์ให้บริษัทประจำ ซึ่งถ้าเกิด ปัญหาในระหว่าทัวร์สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ทันที (ไม่ใช่…เอ่อ!!! ผม/หนู ไม่มีอำนาจตัดสินใจ ขอถามบริษัทก่อนนะคะ!!)
  • อาหารครบทุกมื้อ และคุณภาพอาหารที่ระบุตามรายการทัวร์จะค่อนข้างดีกว่า และ จะไม่มีมื้ออิสระ(เว้นแต่ลูกค้าขอรีเควสมาหรือตามที่ตกลงในการเสนอโปรแกรม)
  • รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถเรียบร้อย จ่ายค่าทัวร์รอบเดียวไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติม (เตรียมแค่เงินไปช็อปปิ้งอย่างเดียวได้เลยจ้า)
  • การยืดหยุ่น ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโปรแกรม หรือ เพิ่มเติม ได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น คณะพี่ไม่อยากไปโปรแกรมนี้ตัดออกหน่อย แต่เพิ่มที่นั่นไปนะ คือหากไม่อยู่นอกเส้นทางจนเกินไป สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
  • วันเดินทางและไฟท์บิน คือเที่ยวบินที่ลูกค้าต้องการในการจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว โดยส่วนใหญ่จะติดวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งตั๋วเครื่องบินหรือที่พักจะสูงกว่าวันธรรมดา (เที่ยวแบบจอยกรุ๊ปบางโปรแกรมติดวันหยุดยาวแต่ทำไมถูกกว่า? เพราะตั๋วเหล่านี้เป็นการซื้อล่วงหน้ารายปี จะไม่เหมือนกับกรุ๊ปส่วนตัวที่ส่วนใหญ่จะแพลนล่วงหน้าเพียง 2-3 เดือน)
  • ข้อดี : การได้เที่ยวตามวัตถุประสงค์ และตรงตามความต้องการของลูกค้า และ ความยืดหยุ่นในการออกแบบโปรแกรมให้เข้ากับ งบประมาณ ขององค์กร
  • ข้อเสีย : อาจจะใช้ระยะเวลาในการเจรจาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนเดินทางพอสมควร เพื่อให้ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า และ ราคาอาจจะไม่ตายตัวเพราะมีเรื่องของจำนวนคนเป็นตัวแปลหลักของการทำราคา