จอยทัวร์ (Join Tour)

จอยทัวร์ (Join Tour) คือ บางครั้งอาจเรียกว่า จอยกรุ๊ป หรือ ทัวร์หน้าร้าน ซึ่งหมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับผู้อื่น โดยมีบริษัทกลาง (Wholesales)  เป็นผู้ทำโปรแกรมทัวร์สำเร็จรูป กำหนดวันเดินทาง และราคามาไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงให้ Agency เป็นผู้ขายโปรแกรมนั้นๆ

ตัวอย่างเช่น โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนามกลาง ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท (ทั้งหมด 25 ที่นั่ง)
– ครอบครัว A จอง 2 ท่าน
– แก๊งเพื่อน B จอง 10 ท่าน
– คนอื่นๆจองมา 2, 4, 6 – 10 ท่าน

โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะมาจอยกรุ๊ปกัน เพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรมดังกล่าว และออกในนามบริษัทกลาง (ผู้เดินทางอาจมาจากหลาย Agency) **ทั้งนี้ต้องดูรายละเอียดโปรแกรมว่า รวมอะไรบ้าง และไม่รวมอะไรบ้าง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการต่อผู้เดินทางให้มากที่สุด**

  • Banner ทัวร์! ท่านสามารถเห็นภาพเหล่านี้ได้ตามหน้าเว็ปไซต์ขายทัวร์ เฟสบุ๊ค หรือไลน์ที่บริษัททัวร์ส่งมาให้ และราคาที่เห็นในภาพนั้นเป็นเพียงราคาเริ่มต้น (ท่านสามารถเช็ครายละเอียดราคาตามตารางวันเดินทางของโปรแกรมนั้นๆ ในโปรแกรมได้เลยค่ะ)
  • บางโปรแกรมอาจมี Free Day เที่ยวเองทั้งวัน (ไม่รวมรถบริการ) และ อิสระอาหารบางมื้อ ขึ้นอยู่กับเส้นทางของแต่ละประเทศ หรือบางอาจรวมไว้แล้วทั้งหมดก็เป็นได้ อีกทั้งคุณภาพอาหาร พูดให้เห็นภาพมากขึ้น เช่นเส้นทางญี่ปุ่น กรุ๊ปจอยใช้อาหารมื้อละ 1,000 เยน กรุ๊ปเหมาส่วนตัวใช้อาหารมื้อละ 2,000 เยน เป็นต้น เรียกว่าแตกต่างกันด้านคุณภาพนั่นเอง
  • ราคาทัวร์ส่วนใหญ่ ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ซึ่งทางบริษัทจะระบุเงื่อนไขท้ายโปรแกรม เพื่อความแน่ชัดควรอ่านให้ละเอียดครบทั้งโปรแกรม ค่าทิปอาจเริ่มตั้งแต่ 600 บาท ไปจนถึง 2,500 บาท (บางโปรแกรมหากเป็นเส้นทางยุโรป จะไม่รวมค่าวีซ่า และอื่นๆ) แต่กรุ๊ปเหมาโดยส่วนใหญ่จะรวมค่าทิปทั้งคนขับและไกด์ไว้เรียบร้อย
  • โปรแกรมทัวร์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ลูกค้าต้องเดินทางตามที่โปรแกรมระบุ คือไปตามเส้นทางห้ามออกนอกกรอบ แวะตรงนั้นได้ไหม? เพิ่มตรงนี้หน่อย? พี่ไม่อยากไปที่นี่? โปรแกรมจะไม่ยืดหยุ่นเท่าจัดกรุ๊ปส่วนตัว (กรุ๊ปเหมา) จะลดจะตัดจะเพิ่มจะปรับเปลี่ยนได้มากกว่า
  • บางโปรแกรมอาจจะมีขาย Optional Tour (ทัวร์เสริมหน้างาน) เช่น โปรแกรมที่ลูกค้าเดินทาง มีอิสระ 1 วัน แต่ถ้าต้องการไปยังที่อื่นๆ เพิ่มเติม สามารถซื้อบริการนี้ได้จากหัวหน้าทัวร์ หรือไกด์ท้องถิ่นได้)
  • ข้อดี : ราคาย่อมเยา และ เป็นราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ เที่ยวแบบไม่ต้องนั่งรอให้กรุ๊ปครบ ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ต่างอาชีพต่างสาขา
  • ข้อเสีย : คุณภาพทัวร์ โรงแรม อาหาร ฯลฯ ระดับกลางหรือระดับถูก หรือ เป็นไปตามข้องกำหนดของบริษัทที่วางไว้  โปรแกรมยืดหยุ่นน้อย จำนวนคนในกรุ๊ปเยอะ ไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความส่วนตัวสูง