รัสเซีย [มอสโคว์–ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน

ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้ ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
พิเศษ นำท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
เดินทางโดย EMIRATES
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

  • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โ่บสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
  • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
  • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ถือได้ว่า มีความสวยงามมากที่สุดในโลก
  • ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองท่ี IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
  • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk)
  • ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น่ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ

 

ดูโปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน (EK) ทัวร์ GOT DME-EK002

Travel Wonders

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *