เกี่ยวกับทราเวิล วันเดอร์ส

About Travel Wonders

ชื่อบริษัท : บริษัท ทราเวิล วันเดอส์ จำกัด
ที่อยู่ : 335/11 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-525-2235 / 08-6318-0608
แฟกซ์ : 02-525-2237
Email : info@travelwonders.co.th
Website : www.travelwonders.co.th
จัดตั้ง : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125559015686
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 11/08468

       Travel Wonders Co.,Ltd หรือ บริษัท ทราเวิล วันเดอส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ซึ่งจะพาท่านไปสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งการท่องเที่ยว แน่นอนว่าเมื่อท่านตั้งใจจะเดินทางไปท่องเที่ยว ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ย่อมคาดหวังจะเจอสิ่งที่แตกต่าง ทั้งเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหารการกินหรือวัฒนธรรมความเป็นอยู่ต่างๆ ตลอดจนมิตรไมตรี ซึ่งทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากการเดินทาง
       ทีมงาน บริษัท ทราเวิล วันเดอส์ จำกัด เป็นทีมที่มีประสบการณ์และความชำนาญการจัดนำเที่ยว มากกว่า 12 ปี และเป็นทีมเดียวกับของ บริษัท เฟิร์สท์ แพลนเนท ทราเวิล เซอร์วิส จำกัดl ที่เปิดบริการมากว่า 19 ปี ซึ่งแบ่งตลาดบริษัทฯออกมาเพื่อรองรับลูกค้า เรามีบริการครอบคลุมทั้งจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน / โรงแรมที่พัก / บริการยื่นวีซ่า / แพคเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ และที่เป็นจุดเด่นของบริษัทสุดๆ นั่นคือจัดทัวร์แบบกรุ๊ปเหมา จะมา 2 ท่าน 10 ท่าน 50 ท่าน หรือ 200 ท่าน เรายินดีบริการ ดั่งสโลแกน “บริการดุจญาติมิตร ถ้าคิดจะใช้ทัวร์” ทีมงาน ทราเวิล วันเดอส์ เราพร้อมดูแล… Let’s Explore the Wonders

Our Services

  • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกเส้นทาง
  • บริการจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปดูงาน กรุ๊ปสัมมนา หรือท่องเที่ยวแบบคณะส่วนตัว เส้นทางในประเทศและต่างประเทศ
  • บริการจองโรงแรมทั่วโลก
  • บริการให้คำปรึกษาและรับยื่นวีซ่า
  • จำหน่ายประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง
  • บริการจองแพคเกจทัวร์ แบบท่องเที่ยวเอง

Travel Wonders Team

Travel Wonders Teamชูเกียรติ (ชู)

ตำแหน่ง : Managing Director
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
 chukiat@travelwonders.co.th

 

Travel Wonders Teamสุธานิธิ์ (ตู่)

ตำแหน่ง : Director
 suthani@travelwonders.co.th

 

 

Travel Wonders Team
ศศิภา (อ้อ)

ตำแหน่ง : General Manager
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
 sasipa@travelwonders.co.th

 

Travel Wonders Team
กันธิมา (แหม่ม)

ตำแหน่ง : Tour Operations Manager
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
 kantima@travelwonders.co.th

 

Travel Wonders Team
วสิตางส์ (ติ๊ต่าง)

ตำแหน่ง : Senior Tour Operations & Visa Consultant
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
 wasitang@travelwonders.co.th

 

Travel Wonders Team
จิระเดช (ต้นปาล์ม)

ตำแหน่ง : Tour Operations (Head of Domestic Department)
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
 jiradet@travelwonders.co.th

 

Travel Wonders Team
พักษิณา (แอ๋ม)

ตำแหน่ง : Tour Operations & Assistant Visa Consultant (Domestic Department)
 phaksina@travelwonders.th

 

 

Travel Wonders Team
นภาพร (โบว์)

ตำแหน่ง : Tour Opertions (Domestic Department)
 Naparporn@travelwonders.co.th

 

 

 

 

Travel Wonders Teamพิชามญชุ์ (เจี๊ยบ)

ตำแหน่ง : Ticketing Manager
 ticketing@travelwonders.co.th

 

 

Travel Wonders Team
สิทธิชัย (เอก)

ตำแหน่ง : Sales Executive / Tour Leader
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
 sittichai@travelwonders.co.th

 

Travel Wonders Team
นฤมล (เบนโตะ)

ตำแหน่ง : Sales Executive / Tour Leader
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
 info@travelwonders.co.th

 

Travel Wonders Team
หนิง

ตำแหน่ง : Accounting
 acct@travelwonders.co.th