มหัศจรรย์ Cambodia สัมผัสประสบการณ์ตรง บินหรู สู่กัมพูชา บินภายใน เสียมเรียบ – พนมเปญ ชมปราสาทนครวัด นครธม ปราสาทตาพรม พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคRead more!

มหัศจรรย์ Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สักการะ องค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลาสาบที่ใหญ่ ทีRead more!

มหัศจรรย์ Cambodia เสียมเรียบ นครวัด นครธม ชมโชว์ระบำอัปสรา ชมปราสาทนครวัด 1 ใน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สักการะ องค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตนเลสRead more!