จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย ชมภูเขาโคลน เที่ยมชมเมืองเก่าบากู ชมวิหารคอร์วิราพ พิเศษชมโชว์พื้นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ พักโรงแรมบริเวณเชิRead more!

จอร์เจีย พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้า และรถ 4WD พักบนเทือกเขาคาซเบกี๊ เมืองทบิลิ วิหารซีโอนี โบสถ์ตรีนิตี้ โบสถ์เมทเทดี โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน เคเบิ้ลคาร์ชมปRead more!

ต๊ะเอ๋…อาเซอร์ไบจาน เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง เป็นประเทศที่ร่ำรวย มีสถานที่ท่องเที่ยวงดงามแปลกตา Read more!