ต๊ะเอ๋…อาเซอร์ไบจาน เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง เป็นประเทศที่ร่ำรวย มีสถานที่ท่องเที่ยวงดงามแปลกตา Read more!