ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย หมูหวาน 4 วัน 3 คืน ฉางวา อุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ภาพวาดทราย ประตูสวรรค์ โชว์นางจิ้งจอกขาว เขาอวตาร Read more!

TWO IN QNE ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน • เที่ยวกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กRead more!

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหศัจรรย์ของโลก” ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” หอฟ้าเทียนถาน พRead more!

เซี่ยงไฮ้ ยำปูม้า หังโจว เกาะผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน เซี่ยงไฮ้ ห้งโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เกาะผู่โถววาน วัดผู่จี้ วัดเจRead more!

ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋ ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ อู่หลง ถ้ำฝูหยง ฉงชิ่ง หมู่บ้านฉือชี่โข่ว เมืองโบราณซางโจว พระพุทRead more!

ทัวร์คุณธรรม คุณหมิง ลาบหมู ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน นำท่านชม เมืองดบราณแห่งต้าหลี่ เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก นRead more!

BEIJING PRO ปักกิ่ง โปรโมชั่น 5วัน 3 คืน กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราขวังกู้กง นั่งสามล้อซอยหูถัง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝูRead more!

กำแพงเมืองจีน

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน เที่ยว กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตRead more!