ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน พระราชวังแวร์ซายส์และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่ส าคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พักสวิสRead more!

อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ 8 วัน หมู่บ้านเซนต์ปอลเดอวองซ์ อันเป็นเมืองโบราณที่สร้างด้วยหินล้อมรอบด้วยก าแพงเมือง น าท่านสู่ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว เมืRead more!

อิตาลี ตอนเหนือ 8 วัน 5 คืน อนาจักรแห่งโรมัน ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ชมบรรยากาศอันสวยงามสุดแสนประทับใจ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เป็นสายการบินดีที่สุดในดลRead more!

สเปน โปรตุเกส 9 วัน QR บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอิค – สนามฟุตบอลคัมป์นู – สนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – ถRead more!