ฝรั่งเศส 7 วัน (ลุ่มแม่น้ำลัวร์) ปารีส แซ็ง มาโล ชอมบอร์ด มองมาร์ต เมืองโมสตาร์ มองค์ แซงมิเซล โบสถ์ มองแซงมิเซล ปราสาทเชอนองโซ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีRead more!