ผมอยากจะเขียนเรื่องๆหนี่งสะท้อนถึงช่วงเวลานี้ได้ดี เรื่องมีอยู่ว่า…. ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเวลาผมได้คุยกับแม่ และเวลาที่แม่แนะนำอะไรเองก็ต้องตาม ผRead more!