ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรวัดหวังต้าเซียน ชมความงามวัดซีหลิน เที่ยวมาเก๊าแบบเต็มอิ่ม อิ่มอร่อยย่านกุนฮาRead more!

ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ชมสวนจำลองจากสวนหยวนหมิง พร้อมโชว์การแสดง ขอพRead more!

ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วลิน หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ขอพร วัดหวังต้เาซียน พักฮ่องกง 2 คืน ราคาเริ่มRead more!