HKG11 (APR-OCT) EK ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3

หมุนกังหันโชคลาภและแก้ชง ณ วัดแชกงมิว เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่ที่ดิสนีย์แลนด์ ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights เดินทางโดย Emirates เดินทาง เมษRead more!

HKG09_EK_MAR-JUL2018#220318

นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิRead more!

HKG03_CX_JAN-JUN18

ไหว้พระ 5 วัดดัง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความงามวัดชิหลิน ขอพระเจ้าพ่อแชกงมิว ขอพรRead more!

HKG02_RJ_ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัน#JAN-AUG18 (1)

ไหว้พระ 5 วัดดัง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความงามวัดชิหลิน ขอพระเจ้าพ่อแชกงมิว ขอพรRead more!

HKG02_CX_JAN-JUN18 (1)

ไหว้พระ 5 วัดดัง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความงามวัดชิหลิน ขอพระเจ้าพ่อแชกงมิว ขอพรRead more!

HKG01_CX_ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!!!นองปิงMAR-JUN2018 (1)

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน ขอพระเจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมRead more!

EASY LOVELY FLY TO MACAU 3D2N (FD) JAN-JUN'18 (1)

สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล ไหว้พระขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยเรื่องการเดินทาง ถ่ายรูปคู่โบสถ์ St. Paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสิRead more!

EASY HONGKONG-MACAU (CX) APR-SEP'18 (2)

สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล ไหว้พระขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยเรื่องการเดินทาง ถ่ายรูปคู่โบสถ์ St. Paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสิRead more!

ฮ่องกง – ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น 3 วัน 2 คืน MAR-OCT 2018 (CX) (1)

สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา วัดหวังต้าเซียน-Symphony of lights แก้ชงวัดแชกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay ช้Read more!

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน MAR-OCT2018

นั่งพีคแทรม ขึ้นยอดเขา “วิคทอเรีย พีค” ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์ ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ลันเตาRead more!