หลง…หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระราชวังเก่า วัดวิซุน พระธาตุภูสี ตลาดมืด น้ำตกตาดกวงซี ถ้ำติ่ง บ้านช่างไห ตักบาตรข้าวเหนียว พักหลวงพระบาง 2 คืน ราคRead more!

มหัศจรรย์ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท Contact : TravelRead more!

มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท Contact : Travelwonders.co.thRead more!