THE FLASH MALAYSIA สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3ดาว นอนเก็นติ้ง 1 คืน คาเมร่อน 1 คืน ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสRead more!

มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน เที่ยวครบ จุใจ มาเลเซีย : คาเมร่อนไอแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH) คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาRead more!

คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจยา 2 ขุนเขาท้าไอหมอกลมหนาว นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปื้งเก็นติ้งเอ้าเล้ท เดินทางโดยสายการบิน MalaysiRead more!

กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา มะละกา โยโฮบารู สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล เดินทางโดยสายการบิน Air Aia เดินทาง มิถุนายน – ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น Read more!