THE FLASH MALAYSIA สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3ดาว นอนเก็นติ้ง 1 คืน คาเมร่อน 1 คืน ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสRead more!

คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจยา 2 ขุนเขาท้าไอหมอกลมหนาว นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปื้งเก็นติ้งเอ้าเล้ท เดินทางโดยสายการบิน MalaysiRead more!