มหัศจรรย์ Jordan เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศนอนแค้มป์ กลางทะเลทรายวาดิรัม ชม “มหานครเพตรา” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทะเลสาบที่Read more!