EASY MYANMAR อิ่มใจ 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสาวดี นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ อินทRead more!

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2คืน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน ขึ้นกระเช้าพระธาตุอินทร์แขวน ไหว้ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรพระมหาเจดีย์ชเRead more!

อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล เมืองในสายน้ำ 3 วัน 2 คืน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ สักการะพระบัวเข็ม ลRead more!

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ บิน DD ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน พักโรงRead more!

โปร ยิ้ม ยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน สักการะ 3 มหาบุชาสถาน พระเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทRead more!

โปรน้องดี บินดี อยู่ดี ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ราคาเบาๆ บินกับบางกอกแอร์เวย์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน พักหรู 4 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาRead more!

โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม 3 วัน 2 คืน พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน เทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน พักโรงแRead more!

โปรสุขใจ บินไปอิ่มบุญ กับ Air Asia 3 วัน 2 คืน พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักหรู 4 ดาว พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ราคาRead more!

ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ 3 วัน บิน PG สกายน์ อังวะ มิงกุน วัดมหากันดายง : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 มหาบูชาสถาน) ตักบาตรพระ วัดมหากRead more!

มหัศจรรย์ พม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน บิน FD ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ อมระปุระ สะพานไม้อูเบ็ง รRead more!