ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยRead more!

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน สัมผัสมนต์เสน่ห์เมือง “พุกาม” ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ราคาเริ่มต้น 17,900 Read more!

พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2วัน1คืน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบRead more!

พม่า ไหว้พระ เสริมดวง 3วัน2คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชRead more!

พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 2 วัน 1 คืน เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้า – กลับดึก สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรเทพทันใจ Read more!

พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน 5 วัน ทำบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบดาทาวRead more!

มัณฑะเลย์ – พุกาม 3 วัน นั่งรถโค้ชภายในประเทศ พิเศษสำหรับ Bangkok Air ห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutigue Loungle) บริการอาหารร้อน +เครื่องดื่ม บนเครืRead more!