มัณฑะเลย์ – พุกาม 3 วัน นั่งรถโค้ชภายในประเทศ พิเศษสำหรับ Bangkok Air ห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutigue Loungle) บริการอาหารร้อน +เครื่องดื่ม บนเครืRead more!

พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีย์กลางน้ำร่วมพิธีมหามงคลเกินพระธาตุวัดกาบาเอ ราคาเริ่มต้นRead more!

Inle… In Love ล่องเรือชมเมืองในสายน้ำ “ทะเลสาบอินเล” มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่า 3วัน 2คืน เที่ยว 2 เมือง ราคาเริ่มต้น 16,900 บาRead more!

หลงรัก… พุกาม สัมผัสมนต์เสน่ย์เมือง “พุกาม” ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อลังการมหาเจดีย์ชเวสิกอง ร่วมปิดทองพระมRead more!

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สักการะมหา เจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัRead more!

โปร พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ราคาเริ่มต้น 11,900 บาRead more!

ทัวร์พม่า 5 ดาว 3 วัน2คืน บินเลยไม่ต้อรอ ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แRead more!

มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้อง ห้าม….พลาด!! ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท Contact : Travelwonders.co.thRead more!

Royal Mandalay 4 วัน 3 คืน มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” “เจดีย์ชเวสิกอง&#8221Read more!