EASY DESIRE IN MYANMAR เดินทาง ก.ค. 62 – มี.ค. 63 พักหรู 5 ดาว GRAND MERCURE YANGON นั่งกระเช้าขึ้น พระธาตุอินทร์แขวน อาหารครบทุกมื้อ 10 มื้อ (เRead more!

มหัศจรรย์ Myanmar มนต์เสน่ห์เมือง “พุกาม” พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์ 4,00Read more!

มหัศจรรย์ เมืองแปร เมืองมรดกโลกแห่งประเทศพม่า ล่องเเม่น้ำอิรวดี ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา พุทธรูปชะเวเมียตมัน เจดีย์ชเวซานดอว์เมืองแปร ราคาเริ่มต้น 9,999 Read more!

มหัศจรรย์ Myanmar ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 มหาบูชาสถาน) ตักบาตรพระ วัดมหากันดายังค์ นั่งรถมRead more!

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทรแขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา พักอินทร์แขวน 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของหม่า ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท Contact : TravRead more!

มัณฑะเลย์ – พุกาม 3 วัน นั่งรถโค้ชภายในประเทศ พิเศษสำหรับ Bangkok Air ห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutigue Loungle) บริการอาหารร้อน +เครื่องดื่ม บนเครืRead more!

พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีย์กลางน้ำร่วมพิธีมหามงคลเกินพระธาตุวัดกาบาเอ ราคาเริ่มต้นRead more!

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์เวสิกอง และพระมหามัยมุนี เลสโก บุหลันดั้Read more!