สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Jetstar (3K)#FEB-MAY2018

เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวยพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARRD RD ชมตึกมารีน่าเบย์แซนด์ โรงแรมหรู คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปRead more!

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)#APR-MAY2018

เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวยพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARRD RD ชมตึกมารีน่าเบย์แซนด์ โรงแรมหรู คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปRead more!