Russia-Moscow-St.Pertersburg 6วัน 4คืน AUG-DEC 18 (TG)

พักมอสโคว์ 2 คืน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 2 คืน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ / พระราชวังเครมลิน พระราชวังแคทเธอรีน / พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ นั่งรถไฟคRead more!

QR1908J แกรนด์ กรีซ 8 วัน QR [JMK-ATH] JUN-OCT 2018

นั่งกระเช้าสู่ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะซานโตรินี่ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เอเธนส์ อะราโชวา เดลฟี่ เดินทางโดยสายการบิน QATAR เดินทาง มิถุนายน – ตุลาRead more!

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน TG#09-16AUG2018(วันแม่)

ชม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ สัมผัสความสวยงามของมหาวิหารเซน์ไอแซค ซึ่งได้รับการยกย่องของโลก ชมความงดงามของ Read more!

Delight Moscow 6 Days _ SEP-OCT2018

วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิลมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ พิเศษ! อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวRead more!